Міжнародний фонд "Відродження"

Рекомендації щодо поліпшення роботи спостережних комісій та громадських рад

Донецький Меморіал
1. Міністерству юстиції України якнайскоріше підготувати, а Уряду прийняти новий варіант Положення про спостережні комісії, вилучивши функції, які не відповідають цілям та завданням створення спостережних комісій та не притаманні їх діяльності.
2. В обов’язковому порядку передбачити у Положенні фінансування діяльності спостережних комісій, у першу чергу – як мінімум однієї штатної одиниці
3. Надати спостережним комісіям реальні повноваження для здійснення громадського контролю, зокрема гарантувати можливість безперешкодного відвідування установ виконання покарань
4. Департаменту виконання покарань припинити практику нереагування на випадки свавільного перешкоджання діяльності спостережних комісій, внутрішніми нормативними документами гарантувати повноцінне виконання спостережними комісіями своїх основних завдань.
5. Обласним спостережним комісіям пропонується не менше разу на рік приводити наради для членів місцевих спостережних комісій регіону з обміну досвідом, щороку видавати (оприлюднювати) узагальнені звіти про діяльність спостережних комісій регіону, підводити підсумки, поширювати позитивний досвід громадського контролю.
6. Обласним та місцевим спостережним комісіям активно залучати до діяльності у спостережних комісіях громадські організації, в першу чергу правозахисні, ТА громадськість.
7. Міністерству праці та соціальної політики не обмежуватись зібранням статистичної інформації про діяльність спостережних комісій, а акумулювати досвід їх діяльності, узагальнювати цей досвід, надавати їм рекомендації, ініціювати аналітичну роботу у сфері діяльності спостережних комісій із залученням відповідних фахівців, наполегливо залучати громадські організації до проведення тренінгів, семінарів, „круглих столів” на тему діяльності спостережних комісій та громадського контролю взагалі, підтримувати видання різноманітних інформаційних та методичних матеріалів з цієї тематики.
8. Громадським радам при територіальних управліннях департаменту з питань виконання покарань активніше впливати на діяльність установ виконання покарань та територіальних органів департаменту у сфері дотримання прав людини, ініціативно підходити до співпраці.
9. Громадській раді при департаменті з питань виконання покарань активізувати свою діяльність, полишити практику ігнорування ініціатив правозахисних організацій, змінити акценти у своїй діяльності з імітації участі громадськості на справжній діалог та співпрацю з громадськістю.
10. Департаменту з питань виконання покарань сприяти активному обміну досвідом між Громадськими радами у регіонах, дієво сприяти проведенню спільних заходів з членами Громадських рад, поширювати позитивний досвід діяльності, залучати до співпраці провідні правозахисні організації, відмовившись від огульних звинувачень їх.
11. Перевести взаємодію з Громадськими радами з площини обслуговування потреб відомства у площину конструктивної співпраці..
12. Оновлювати інформацію про спостережні комісії та Громадські ради на Інтернет-сайті відомства частіше, ніж раз на декілька років
13. Ініціювати створення у системі мобільних груп з моніторингу дотримання прав людини на зразок мобільних груп у системі МВС з обов’язковим залученням провідних правозахисних організацій до їх створення та діяльності.
14. Оприлюднювати інформацію про опрацювання та використання результатів моніторингів, які проводяться в установах відомства

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном